cát xây dựng

cat xay dung

cát xây dựng bình dương

Chấn chỉnh quản lý, sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định | vlxd bình dương cmc

cát xây dựng, bảng giá cát xây dựng, cát san lấp.
vlxd bình dương cmc chuyên cung ứng cát, đá, vật tư xây dựng, thầu san lấp mặt bằng tỉnh bình dương
Chấn chỉnh quản lý, sử dụng cát xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chủ đầu tư các công trình xây dựng không sử dụng cát xây dựng để phục vụ san lấp công trình, trừ các trường hợp đặc biệt có yêu cầu về xử lý nền móng (phải được sự chấp thuận của UBND Tỉnh cho từng dự án, công trình cụ thể). Các cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán phải kiểm soát chặt chẽ, không cho phép sử dụng cát xây dựng để phục vụ san lấp theo chỉ đạo nêu trên.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát của các doanh nghiệp được cấp phép; tăng cường công tác truyền thông, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn theo quy định.

Theo bảng giá vật liệu xây dựng tính đến tháng 3/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định do Sở Tài chính và Sở Xây dựng Tỉnh công bố, giá cát xây là 56.300 đồng/m3, cát tô là 120.000 đồng/m3, trong khi đất san lấp là 13.800 đồng/m3.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top